WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

Czy Polska powinna się jak najszerszej otworzyć na przyjęcie uchodźców?

 Wyniki  Archiwum 

AKTUALNOŚCI

 • Stronnictwo Demokratyczne poparło prezydenta Bronisława Komorowskiego
  • Rada Naczelna SD w dniu 28 marca podjęła uchwałę o udzieleniu w wyborach prezydenckich 2015 roku poparcia urzędującemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.
   Stronnictwo Demokratyczne w przyjętej uchwale stwierdza, iż „Polska potrzebuje Prezydenta, który będzie łączył, a nie dzielił […], który twardo będzie bronił naszych konstytucyjnych swobód i wartości”. Zdaniem SD te warunki najlepiej jest w stanie wypełnić urzędujący prezydent. Stronnictwo Demokratyczne oczekuje przy tym, iż w drugiej kadencji prezydent Bronisław Komorowski „będzie promotorem i aktywnym uczestnikiem modernizacyjnej zmiany naszego państwa i gospodarki”.

  • więcej
 • Nowy szef Regionu Lubuskiego SD
  • Paweł Molenda został wybrany w sobotę na nadzwyczajnym Zjeździe Regionalnym nowym Przewodniczącym Regionu Lubuskiego SD. Zastąpił dotychczasowego Przewodniczącego Roberta Smolenia, który złożył rezygnację.

   Paweł Molenda ma 27 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do SD należy od 2008 roku. Dotychczas był członkiem Rady Regionu Lubuskiego SD.

  • więcej
 • Zmarł Profesor Piotr Winczorek
  •  Przewodniczący SD Paweł Piskorski żegna zmarłego Profesora Piotra Winczorka.

  • więcej
 • Rada Naczelna SD o sytuacji po wyborach samorządowych
  • UCHWAŁA
   RADY NACZELNEJ STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
   z dnia 6 grudnia 2014 roku

   Rada Naczelna Stronnictwa Demokratycznego z zaniepokojeniem przyjmuje okoliczności towarzyszące wyborom samorządowym a w szczególności procesowi liczenia głosów i ustalania ich wyników.
   Informacje o licznych błędach i nieprawidłowościach w pracach komisji, liczba głosów nieważnych czy wreszcie niesprawny system informatyczny bardzo źle świadczą o przygotowaniu naszego państwa do przeprowadzenia wyborów, które są sercem każdej demokracji. Rodzi to pytanie o kondycję polskiej demokracji, a także o to, czy ustalone ostatecznie wyniki wyborcze rzeczywiście oddają intencje głosujących Polaków.
   Sytuacja ta wymaga pilnych i zdecydowanych działań naprawczych. Konieczne są takie zmiany w procedurze głosowania i ustalenia jego wyników, aby podobne nieprawidłowości nie miały już nigdy więcej miejsca.

  • więcej
 • Andrzej Machowski komentuje madrycką podróż trzech posłów: "Królów życia skok na kasę". (czytaj całość)
  • Przy okazji spektakularnego upadku trzech pisowskich „podróżników” – Adama Hofmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego – mogliśmy zobaczyć, jak dalece nasza klasa (a może to już po prostu nie-klasa) polityczna nam się zepsuła. Jak dalece ci relatywnie młodzi politycy (34, 36 i 38 lat) są pozbawieni jakichkolwiek hamulców i przyzwoitości.

  • więcej
 • Zarząd Główny SD w 25. rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
  • Uchwała Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego
   z okazji 25 rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

   25 lat temu powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. W niespełna szesnaście miesięcy rząd ten przeobraził Polskę – zbudował fundamenty demokratycznego państwa prawa, radykalnie zreformował polską gospodarkę, odrodził samorząd terytorialny, zmienił priorytety polskiej polityki zagranicznej, ugruntował świeżo odzyskaną suwerenność i wytyczył drogę, którą Polska przemierza od ćwierćwiecza.

   Z satysfakcja podkreślamy, iż u podstaw powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego legło porozumienie koalicyjne, którego sygnatariuszem – obok Solidarności i ówczesnego ZSL-u – było Stronnictwo Demokratyczne. Jesteśmy dumni, że tak istotny wkład w prace tego rządu włożyli przedstawiciele SD – profesor Jan Janowski, wicepremier i minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, Marek Kucharski – minister łączności oraz Aleksander Mackiewicz – minister rynku wewnętrznego.

   W pełni doceniamy wagę pozytywnych zmian dokonanych przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jesteśmy wdzięczni za tę dobrze wykonaną pracę do Polski. Szczególny hołd pragniemy dziś oddać premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. To w olbrzymim stopniu jego mądrości i wierności wyznawanym wartościom, roztropności i odwadze zawdzięczmy sukces pierwszych lat polskich przemian ustrojowych.

  • więcej
 • 25 lat temu Sejm powołał rząd Tadeusza Mazowieckiego
  • Negocjacje, które doprowadziły do powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego nie były łatwe. „Tekst porozumienia trzeba było zawieźć Wałęsie do akceptacji. Kierowca pojechał, wraca po godzinie i mówi w drzwiach: 'Opieprzył mnie'. Poszło o jedno zdanie. Wałęsa przeczytał i oburzył się: 'Jak to? Co oni tam napisali?'” – opowiada Andrzej Lewiński, uczestniczący z ramienia Stronnictwa Demokratycznego w koalicyjnych rozmowach w 1989 roku.

  • więcej

Strona 2 z 29.