BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dane adresowe:

Stronnictwo Demokratyczne
ul. Chmielna 9
00-021 Warszawa
Tel.: (+ 48 22) 826 10 06
Fax: (+ 48 22) 827 40 51
e-mail: sd@sd.pl

Statut partii:

Władze partii:

  • Przewodniczący: Paweł Piskorski
  • Sekretarz: Marek Kucharski
  • Skarbnik: Marcin Kalek

Udostępnianie informacji:

Zgodnie z art. 10 Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek. Wniosek prosimy przesyłać na adres: Stronnictwo Demokratyczne, ul. Chmielna 9, 00-021 Warszawa