KUJAWSKO-POMORSKIE - AKTUALNOŚCI

Dyskusja programowa- "Polska Jakiej Chcemy" w Grudziądzu

W dniu 8.09.2012 r w Grudziądzu odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stronnictwa Demokratycznego.Po zrealizowaniu porządku posiedzenia, przystąpiono do dyskusji nt. projektu programu Stronnictwa Demokratycznego "Polska Jakiej Chcemy".Dyskusję prowadził członek Rady Naczelnej,Przewodniczący Klubu SD w Grudziądzu Aleksander Pawłowski.W tej części posiedzenia uczestniczyli członkowie Klubu SD w Grudziądzu.Głos zabrał Prezes Zarządu Regionu Andrzej Baran.Zaapelował o powszechną dyskusję i przedstawianie przez członków i sympatyków SD wniosków oraz uwag do przedstawionego projektu programu.Głos zabrali ,między innymi, Przewodniczący Klubu SD w Bydgoszczy Henryk Pulchny , Przewodniczący Klubu SD w Nowej Wsi Wielkiej Zbigniew Wojtanowski oraz Sekretarz Klubu SD w Grudziądzu Michał Jędrzejewski.W czasie dyskusji skupiono się szczególnie, na zagadnieniach samorządu terytorialnego oraz oszczędnego państwa.Do dnia 25.09.2012 r zostanie zakończona dyskusja nad przedstawionymi punktami projektu programu.Wyniki dyskusji oraz uwagi do projektu przedstawi w czasie posiedzenia Rady Naczelnej w Warszawie w dniu 29.09.2012 r Aleksander Pawłowski.

powrót