KUJAWSKO-POMORSKIE - AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Rady Naczelnej w Warszawie

W dniu 29.09.2012 r w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego.Przewodniczący Paweł Piskorski w swoim wystąpieniu dokonał oceny aktualnej sytuacji politycznej w Polsce,oraz omówł założenia projektu programu SD,a także zaapelował o podejmowanie inicjatyw lokalnych promujących SD w terenie.Osoby opracowujące i koordynujące prace nad poszczególnymi rozdziałami projektu programu Stronnictwa Demokratycznego / 6 rozdziałów/, dokonały omówienia aktualnego stanu prac,oraz omówiły główne założenia i proponowane zmiany do projektu.W dyskusji głos zabrał Członek RN, Przewodniczący Klubu SD w Grudziądzu, Aleksander Pawłowski, który w imieniu Klubów SD w Bydgoszczy,Grudziądzu i Nowej Wsi Wielkiej, dokonał oceny dotychczas opracowanych rodziałów projektu programu,przedstawił uwagi oraz zaproponował nowe rozwiązania zgłoszone przez członków w/w Klubów.Członkowie RN Stronnictwa Demokratycznego, podjęli przez aklamację Uchwałę, w sprawie złożenia hołdu założycielom Stronnictwa oraz wszystkim tym,którzy na przestrzeni 75 lat istnienia SD przyczynili się do zachowania jego tożsamości i wartości,które legły u podstaw powstania naszej partii.

W posiedzeniu RN uczestniczyli członkowie SD z Regionu Kujawsko-Pomorskiego:

-Andrzej Baran,członek RN,

-Jacek Kasiorek , członek RN,

-Aleksander Pawłowski,członek RN,

-Henryk Pulchny,przewodniczący Klubu SD w Bydgoszczy,

-Zbigniew Wojtanowski,przewodniczący Klubu SD w Nowej Wsi Wielkiej,

-Michał Jędrzejewski,sekretarz Klubu SD w Grudziądzu.

powrót