KUJAWSKO-POMORSKIE - WŁADZE

ZARZĄD REGIONU:


Teofil Pieściński - Przewodniczący
Henryk Pulchny - Wiceprzewodniczący
Edward Sroka - Wiceprzewodniczący
Michał Bądkowski - Wiceprzewodniczący

Karol Gonczerzewicz - Sekretarz
Krzysztofa Pieściński - Skarbnik

członkowie:
Andrzej Baran
Piotr Wawrzyniak
Andrzej Balicki
Aleksander Pawłowski

 

WŁADZE NACZELNE STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO:


RADA NACZELNA:
• Andrzej Baran
• Karol Gonczerzewicz
• Teofil Pieściński
• Henryk Pulchny

NACZELNY SĄD PARTYJNY:
• Jacek Kasiorek