MAŁOPOLSKIE - WŁADZE

Małopolska Rada Regionalna

Przewodniczący: Andrzej Prochownik

Wiceprzewodniczący: Edward Nadarkiewicz

Wiceprzewodniczący: Jan Sadowy

Sekretarz: Grzegorz Tromczyński

Skarbnik: Irena Burakowska

Członkowie:

Krzysztof Bałazy

Zuzanna Burek

Maria Koniusz

Tadeusz Łabno

Barbara Prochownik

Henryk Sosnowski

Wojciech Zawiła

Małopolski Zarząd Regionalny

Przewodniczący: Andrzej Prochownik

Wiceprzewodniczący: Edward Nadarkiewicz

Sekretarz: Grzegorz Tromczyński

Członkowie:

Irena Burakowska

Tadeusz Łabno

Barbara Prochownik

Przedstawiciele SD w woj. małopolskim we władzach krajowych partii:

Andrzej Prochownik - członek Zarządu Głównego SD, członek Rady Naczelnej SD

Edward Nadarkiewicz - wiceprzewodniczący Rady Naczelnej SD

Grzegorz Tromczyński - członek Rady Naczelnej SD

Leszek Maślak - członek Naczelnego Sądu Partyjnego SD

Przemysław Klempa - członek Naczelnej Komisji Rewizyjnej SD