DOLNOŚLĄSKIE - DOKUMENTY

 • Stanowisko DRR SD
  • Dolnośląska Rada Regionalna Stronnictwa Demokratycznego uważa, że warunkiem dalszego istnienia Stronnictwa jest jego otwarcie się na nowe środowiska i znaczący wzrost liczby członków, zwłaszcza ludzi młodych.

  • więcej
 • Stanowisko Dolnośląskiej Rady Regionalnej
  • Stanowisko Dolnośląskiej Rady Regionalnej
   Stronnictwa Demokratycznego we Wrocławiu

   Dolnośląska Rada Regionalna Stronnictwa Demokratycznego we Wrocławiu wyraża pogląd, że wydatki na oświatę, zdrowie, naukę, kulturę, powinny mieć pierwszeństwo przy stanowieniu budżetu.

  • więcej
 • Uchwała Dolnośląskiej Rady Regionalnej
  • Uchwała Dolnośląskiej Rady Regionalnej
   Dolnośląska Rada uważa, że w związku z czteroletnią perspektywą wyborów parlamentarnych, w uchwalonej 28 czerwca 2007 r. strategii na lata 2007-2010 potrzebne są korekty w zakresie rozłożenia akcentów w celach priorytetowych. Wybory te będą poprzedzone kampanią do europarlamentu, wyborami samorządowymi i prezydenckimi.

  • więcej
 • Uchwała w sprawie zbliżającej się rocznicy 70-lecia powstania SD
  •  

   Uchwała
   Dolnośląskiej Rady Regionalnej Stronnictwa Demokratycznego
   z dnia 23 czerwca 2007 roku,

   w sprawie zbliżającej się rocznicy 70-lecia powstania Stronnictwa Demokratycznego.

  • więcej

Strona 1 z 1.