ŁÓDZKIE - WŁADZE

RADA REGIONALNA

 • Przewodnicząca: Magdalena Skrzydlewska
 • Wiceprzewodniczący: Anatol Kujawski
 • Członkowie:
 • Robert Sternik
 • Piotr Diehl 
 • Paulina Bocianowska
 • Sylwester Staniszewski
 • Jolanta Petrykowska
 • Filip Gorzka
 • Małgorzata Józefiak
 • Tomasz Bocianowski
 • Mariusz Owczarek
 • Eryk Rawicki

 


 

 ZARZĄD REGIONU

 • Przewodnicząca: Magdalena Skrzydlewska
 • Wiceprzewodniczacy: Anatol Kujawski
 • Robert Sternik
 • Sekretarz: Piotr Diehl
 • Skarbnik: Mariusz Owczarek
 • Członkowie: Paulina Bocianowska