OPOLSKIE - KLUBY

W skład Stronnictwa Demokratycznego Regionu Opolskiego wchodzą następujące Kluby:

Zarząd Klubu Miejskiego Opole I

  • Przewodniczący - Patryk Śróda
  • Wiceprzewodniczący - Grzegorz Schneider
  • Sekretarz - Magdalena Stelmach
  • Skarbnik - Roman Góra