PODKARPACKIE - WŁADZE

 

  PODKARPACKA RADA REGIONALNA

Marian Pietryka - Przewodniczący
Grzegorz Koba - Wiceprzewodniczący
Marta Gubernat - Sekretarz
Sławomir Wojtak - Skarbnik
Artur Berłowski - Członek
Bogusław Ingot - Członek
Piotr Holdenmajer - Członek
Piotr Kowalski – Członek
Piotr Małacha - Członek

ZARZĄD REGIONALNY REGIONU PODKARPACKIEGO


Marian Pietryka - Prezes Zarządu , e-mail: patimar11@wp.pl tel. 723977860
Grzegorz Koba - Wiceprezes Zarządu,
Sławomir Wojtak - skarbnik
Bogusław Inglot - sekretarz ,
Piotr Holdenmajer- członek
 

Regionalny Sąd Partyjny :
Aneta Nowak - Przewodnicząca
Alina Koba,
Janusz Sowa
 

Regionalna Komisja Rewizyjna :
Danuta Bieda - Przewodnicząca,
Witold Wolski- członek
Artur Wanic -członek