WARMIŃSKO-MAZURSKIE - WŁADZE

PIOTR KAMIŃSKI - PRZEWODNICZĄCY WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ RADY REGIONALNEJ SD

 Dnia 26.04.2013r. wystąpił ze Stronnictwa Semokratycznego nie godząc się z linią polityczną partii i zanikiem demokracji.