WŁADZE

Władze i organy SD wybierane są w wyborach równych i bezpośrednich w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów.

Struktura Stronnictwa Demokratycznego jest dostosowana do podziału administracyjnego kraju. Region obejmuje obszar co najmniej jednego województwa.Terenowe struktury SD powołuje Rada Regionalna.