WŁADZE

 • Zarząd Główny Stronnictwa Demokratycznego:
  • Przewodniczący SD:
   • Paweł Piskorski
  • Wiceprzewodniczący:
   • Marek Kucharski
   • Bogdan Lis
   • Katarzyna Munio
   • Sławomir Potapowicz
   • Andrzej Potocki
   • Magdalena Skrzydlewska
   • Robert Smoleń
   • Leszek Zieliński
  • Sekretarz Generalny:
   • Jan Artymowski
  • Z-ca Sekretarza Generalnego:
   • Bartłomiej Denis-Świerszcz
   • Marcin Kalek
  • Skarbnik:
   • Piotr Krośnicki
  • Członkowie:
   • Witold Buczyński
   • Marek Hańko
   • Andrzej Machowski
   • Maciej Nowak
   • Andrzej Prochownik