MAŁOPOLSKIE - AKTUALNOŚCI

 • 78 lat Klubów Demokratycznych w Krakowie
  • Koniec listopada tradycyjnie obchodzony jest przez krakowską organizację Stronnictwa Demokratycznego jako rocznica powstania Klubów Demokratycznych w Krakowie. Dały one, wraz z  klubami warszawskimi, początek naszej partii, której historia ma już 78 lat.

   Z tej okazji delegacja władz krakowskich złożyła w sobotę, 28 listopada, wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą tamte, historyczne wydarzenia.

   Następnie w siedzibie Małopolskiej Rady Regionalnej odbyła się uroczysta wieczornica, na której obecni byli przedstawiciele naczenych władz partii z jej Wiceprzewodniczącym Leszkiem Zielińskim i Sekretarzem Generalnym Janem Artymowskim.

    

  • więcej
 • Zarząd Regionu Małopolskiego i Rada Regionu Małopolskiego w dniu 10.10.2015 r.
  • W dniu 10.10.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego. Omówiono aktualną sytuację polityczną w organizacji małopolski. Po zakończeniu zarządu zebrała się Rada Regionu Małopolskiego. Obrady zdominowała dyskusja na temat zbliżających sie wyborów, a także plany dotyczące działalności w najbliżej przyszłości.

  • więcej
 • Przed referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  • Krakowska organizacja SD, kontynuując działalność na rzecz Wyborów Prawdziwie Proporcjonalnych, przeprowadziła akcję informacyjną połączoną z rozdawaniem ulotek. Miejcem był bardo ruchliwy punkt miasta w okolicy teatru ,,Bagatela". Spotkało się to z dużym zainteresowaniem krakowian, którzy często prosili o rozszerzenie informacji i wyjaśnienie dotyczącego problemu ordynacji wyborczej.

  • więcej
 • Spotkanie przedświąteczne członków SD
  •  W środę, 25 marca odbyło się spotkanie członków SD z organizacji krakowskiej. W tradycyjnym ,,jajeczku" wzięli także udział szefowie powiatowych struktur SD z Zakopanego i Olkusza. Oprócz życzeń Wesołego Aleluja, w luźnych dyskusjach omawiano także bieżącą sytuację polityczną w regionie i wkraju.

  • więcej
 • Opłatek w krakowskim SD
  •  W piątek 19 grudnia br. w siedzibie Regionu Małopolskiego SD odbyło się spotkanie opłatkowe. Oprócz członków organizacji krakowskiej, wzięli w niej udział goście z organizacji olkuskiej i tatrzańskiej, z ich przewodniczącymi Henrykiem Sosnowskim i Edwardem Nadarkiewiczem. Wszystkich uczestników przywitał Przew. Krakowa Krzysztof Bałazy. Przew. Regonu Małopolskiego Andrzej Prochochownik złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne na nadchodzący 2015 rok. Po podzieleniu się opłatkiem, odbyło się spotkanie towarzyskie połączone z kosumpcją potraw wigilijnych przygotowanych przez nasze koleżanki.

  • więcej
 • 77 rocznica powstania Klubów Demokratycznych w Krakowie.
  • Tradycyjnie, 28 listopada, krakowska organizacja SD obchodzi rocznicę powstania Klubów Demokratycznych w Krakowie, będących zalążkiem powołanego 2 lata później Stronnictwa Demokratycznego. Delegacja Rady Regionu Małopolskiego złożyła kwiaty pod tablicą, upamiętniającą 77 rocznicę tego wydarzenia, która znajduje się na frontonie Hotelu Saskiego przy ul. Sławkowskiej. Następnie w siedzibie krakowskiego SD odbyła się uroczysta wieczornica, której gośćmi byli m.in. przedstawiciele naczenych władz SD z Sekretarzem Generalnym kol. Janem Artymowskim i Skarbnikiem Zarządu Głównego kol. Piotrem Krośnickim. 

  • więcej
 • Święto Niepodległości 11 listopada
  • W Świeto Niepodległości obchodzone 11 listopada przedstawiciele organizacji krakowskiej SD tradycyjnie już wzięli udział w uroczystościach przed grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Matejki. Po ceremoniach wojskowych, wciągnięciu flagi państwowej, odegraniu hymnu oraz uroczystej zmianie warty, złożyli wieniec od Stronnictwa Demokratycznego.

  • więcej

Strona 1 z 11.