MAŁOPOLSKIE - KLUBY

POWIAT KRAKOWSKI GRODZKI

Rada Powiatowa w Krakowie

Przewodniczący: Krzysztof Bałazy

Wiceprzewodniczący : Przemysław Klempa

Wiceprzewodniczący : Marcin Florek

Członkowie:

Zuzanna Burek

Bogdan Garus

Justyna Kalota

Michał Klempa


Klub Batorego

Przewodnicząca: Zuzanna Burek


Klub Nauki i Kultury

Przewodniczący : Krzysztof Bałazy


Klub Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Przewodniczący: Przemysław Klempa


Klub Młodych Demokratów

Przewodniczący : Michał Klempa


Powiat olkuski
Klub w Olkuszu

Przewodniczący: Henryk Sosnowski


Powiat tatrzański
Klub Zakopane

Przewodniczący: Edward Nadarkiewicz


Powiat tarnowski grodzki
Klub Miejski w Tarnowie

Przewodniczący : Tadeusz Łabno


Powiat nowosądecki grodzki
Klub Miejski w Nowym Sączu

Przewodniczący : Jan Sadowy